Bruk av Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens, maskinlæring etc synes være den nye, tunge trenden som fagområdet bildediagnostikk er på vei inn i. Om dette etterhvert blir en «game changer» eller fungere som «empowerment» for bildediagnostikerne vet vi foreløpig lite om. Men det er et utviklingsområde som både radiologer og patologer må følge godt med i framover. Non-profit organisasjonen "Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk" (FLSB) organiserer derfor en dag-konferanse om dette tema i Oslo 15 mars. 

 Information och anmälan