Boehringer Ingelheims stipendier i Thoraxradiologi

Boehringer Ingelheims stipendier för främjande av utveckling inom den radiologiska vetenskapen med fokus på thoraxradiologi är avsedda att täcka omkostnader för deltagande i kursen 

”HRCT of the Lung Teaching Course” Leuven Belgien 11 - 13 Oktober 2018. 

Det samlade stipendiebeloppet utgör max 50 000 kr och kommer att utgöras av 2 stipendier på vardera upp till 25000 kr som skall täcka deltagaravgift, resa och hotellvistelse samt förplägnad. Stipendiaten har platsgaranti från arrangören. 

För erhållande av stipendium erfordras att sökande tillhör Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Sökande skall vidare vara legitimerad läkare, anställd och verksam inom svensk sjukvård samt medlem i Svensk Thoraxradiologisk Förening. Stipendiaterna utses av Styrelsen för Svensk Thoraxradiologisk Förening företrädesvis till medlem med intresse av interstitiella lungsjukdomar. Stipendiaten erfordras inkomma efter genomgången kurs med skriftlig kursutvärdering innehållande bedömning av kvalite’ och egen nytta av utbildningen. 

Skicka ansökan till kerstin.cederlund@sll.se senast den 5 maj 2018. Beslut meddelas 29 juni 2018.