Svensk Uroradiologisk Förenings ESUR-stipendium

Svensk Uroradiologisk Förening, SURF, utlyser ett stipendium för deltagande i ESUR (European Society of Urogenital Radiology) i Barcelona, Spanien, den 13-16 september 2018. Stipendiet på 15 000 kronor är avsett att täcka kostnaderna för kongressavgift, resa och hotell. Stipendiet är riktat till dig som är ung radiolog och särskilt intresserad av uro-genitalradiologisk diagnostik/intervention och forskning (blivande ST, ST-läkare eller <5 år specialist i radiologi/BFM). Du måste även vara medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. 

- Beslut om stipendiet fattas av styrelsen för SURF. 

- En reseberättelse, att publicera i Imago Media, emotses efter genomförd kongress. 

- Ansökan, med CV och motivering, skickas till ordföranden för SURF, roland.stendlert@kronoberg.se. 

- Ansökningar ska vara inkomna senast den 1 juni 2018. 

Roland Stendlert Ordförande SURF