ECR European Congress of Radiology

Vår egen europeiska världskongress. Besök! Nu uppskjuten till juli pga. coronaviruset.

www.myesr.org