Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett!

BZ 102: Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett!

https://www.sls.se/utbildning/utbildningsaktiviteter/bz-102-dysphagia-difficulty-swallowing/

Den 23-24 april 2020 Best Western Malmö Arena Hotel, Terassen, Hyllie Boulevard 12, Malmö

ANMÄLAN: https://invajo.com/l/YEkrgj6XqZ

För att belysa symptomet sväljningsbesvär i anslutning till symposiet har Sällskapets vetenskaplige sekreterare Ola Björgell fört ett samtal med symposiets organisatör Olle Ekberg. Ett samtal om ett farligt vanligt och ofta förbisett symptom.

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2019/ola-moter-olle/