Philips Nordic MR Forum 2020 on clinical Neuroradiology

Obs! Uppskjutet tills vidare pga. Covid-19. Nytt datum kommer att meddelas så småningom.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg arrangerar 11-12 maj Philips Nordic MR Forum 2020 on clinical Neuroradiology. Vi har sammanställt ett internationellt program som vi hoppas kan vara intressant för MR-användare oavsett om man är radiolog, sjuksköterska, MR-fysiker eller radiologiintresserad kliniker och oavsett vilka MR-system man har på sitt sjukhus. 

Länk för mer information och anmälan: http://bit.ly/MRFORUM2020 . Anmälan är möjlig för en eller båda dagar. Observera också att andra dagen avslutas med deep dive sessioner, där en handlar om MR säkerhet (om behovet skulle finnas)