Seldingermötet

Seldingersällskapets årliga möte, i år i Borgholm. För mer info se seldingermotet.se.