Svensk Förening för Radiologisk Bröstdiagnostik

Föreningen, som skall bestå av läkare, forskare och andra som är intresserade av radiologisk bröstdiagnostik, och i synnerhet mammografiscreening, skall företräda specialområdets intressen beträffande vetenskap, utbildning och utveckling av samarbetet med andra medicinska verksamhetsområden. Därutöver skall föreningen utgöra remissinstans.

Styrelse
Ordförande
Edward Azavedo
edward.azavedo@ki.se

Vice ordförande
Magnus Rosenborg 
magnus.rosenborg@unilabs.com

Sekreterare
Astrid Rocchi
astrid.rocchi@ds.se

Skattmästare
Camila Rodriguez Cardona
camirodr@gmail.com

Ordf. i utbildningsutskottet
Shahin Abdsaleh
shahin.abd@hotmail.com

SFRB logtype