Svensk Förening för Thoraxradiologi

Svensk Förening för Thoraxradiologi är en ideell förening vars ändamål är att företräda specialområdet för vetenskapliga, fackliga och utbildningsmässiga intressen samt utgöra remissinstans. Föreningen skall också bedriva utbildning.Kurs i Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning, 26-28/11, 2014
HRCT vid Lungfibros - vårdprogram »
Förslag till utredning av accidentellt upptäckta solida lungnoduli vid datortomografi »
Stipendium till Kristina Vult von Steyern vid barnröntgen i Lund »

Ansökan om medlemskap görs med e-post till sekreteraren:
Kerstin Cederlund
kerstin.cederlund@karolinska.se
Röntgenkliniken Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Medlemskap beviljas av föreningsmötet.