Ungt Forum

Ungt forum är föreningen för yngre läkare inom SFBFM (Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin). Vi verkar för att främja utbildningen för ST-läkare och andra underläkare, samt verka för möjligheterna att forska under sin utbildning.

Vem är medlem?

ST-läkare och nyblivna specialister (inom 2 år efter specialistbevis) som är medlemmar i SFBFM är automatiskt medlemmar i Ungt Forum.

Vad gör Ungt Forum?

Våra främsta uppgifter är att verka för att främja utbildningen för ST-läkare i Bild- och funktionsmedicin, samt möjligheterna att forska under sin utbildning. 
Ordförande är adjungerad till SFBFM:s styrelsemöten och därigenom har vi möjlighet att påverka. Ordförande sitter också som nationell representant i RTF (Radiology Trainees Forum) som är "ST-läkarorganisationen" inom ESR (European Society of Radiology). Mer info om dessa organisationer och deras aktiviteter finner du här: http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training/radiology_trainees_forum.htm

Ungt forum arrangerar varje år ST-aktiviteter i anslutning till Röntgenveckan, till exempel en fallbeskrivningstävling med bland annat ett resestipendium till ECR (European Congress of Radiology) i Wien som första pris.

Har ni andra frågor ni vill att vi jobbar med, tag kontakt med oss och berätta! Vi finns till för våra medlemmar, och för att vi skall få en så optimal ST-utbildning som möjligt!


Aktuellt: 
Ny specialitet
Från 2014-01-01 kommer specialiteten Bild- och Funktionsmedicin att sluta existera. Exakt vad som kommer att ersätta den är ännu inte helt klart, men i korthet kommer vi sannolikt att återgå till namnet Medicinsk Radiologi, vilket bland annat innebär att vår gemensamma utbildningsväg med klinisk fysiologi kortas ned. Mer information kommer fortlöpande.

Vi söker folk!
Vi vill gärna ha så stort kontaktnät som möjligt, och därför är vi måna om en god "geografisk spridning" i styrelsen. Just nu söker vi engagerade ST-läkare från Stockholmsområdet eller Skåne till vår styrelse. Tycker du det låter intressant, och vill veta mer om vad det innebär, hör av dig!

Kontaktperson:Ulf-Johnson-small

Ulf Johnson
Bild och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
tel: 0707 - 17641

E-post till Ungt Forum kan också skickas till: ungtforum@gmail.com